Na skróty

28.03.2018 Wielkanoc
23.03.2016 Wielkanoc
15.07.2015 Norma ISO 9001:2015

Norma ISO 14001:2015

07.07.2015

ISO/FDIS ISO 14001:2015

2 lipca 2015 r. został wydany ISO/FDIS 14001. Dokument ten jest ostatecznym projektem przed publikacją normy (planowaną na wrzesień 2015).  

Pomiędzy wydaniem FDIS a ostateczną publikacją normy zezwala się jedynie na zmiany edycyjne, dlatego też możemy być pewni, że FDIS 14001:2015 zawiera wymagania znowelizowanej wersji ISO 14001:2015.

 

W wyniku nowelizacji pojawiły się następujące zmiany:

High Level Structure (HLS) - ISO/FDIS 14001 przyjmuje koncepcję Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). HLS jest obecnie wymaganym modelem opracowywania wszystkich nowych i znowelizowanych norm dla systemów zarządzania. HLS ma ułatwić wdrażanie i integrację różnych systemów zarządzania.

Strategiczne Zarządzanie Środowiskowe

Jest to nowe wymaganie, mające na celu zrozumienie organizacji i jej kontekstu. Organizacja powinna określić zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla organizacji oraz dla środowiska wraz z działaniami pozwalającymi osiągnąć zamierzony wynik funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Przywództwo

Dodano nowy punkt, który określa szczegółowe obowiązki Najwyższego Kierownictwa tak, aby wyrazić jego przywództwo i zaangażowanie w zarządzanie środowiskowe. Najwyższe Kierownictwo może przydzielić te obowiązki innym, lecz zachowuje odpowiedzialność za nie.

Ochrona Środowiska

Polityka Środowiskowa powinna zawierać zaangażowanie w „ochronę środowiska”. Nie ma definicji dotyczącej „ochrony”, która obejmuje “ochronę przed zanieczyszczeniem” oraz “innego” rodzaju zaangażowanie, takie jak

zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów itp.

Efektywność Środowiskowa

Główny nacisk na doskonalenie efektywności jest związany z zarządzaniem aspektami środowiskowymi. Organizacja powinna zdecydować się na kryteria oceny swojej efektywności środowiskowej stosując właściwe wskaźniki.

Myślenie o cyklu życia

Organizacje będą musiały rozszerzyć swoją kontrolę i wpływ oddziaływania na środowisko od pozyskiwania/ produkcji surowców naturalnych po postępowanie na koniec cyklu życia. Nie oznacza to wymagania dotyczącego przeprowadzania oceny cyklu życia (LCA), a jedynie uważnego myślenia o etapach życia wyrobu/ usługi, które mogą być nadzorowane lub można na nie wpłynąć.

Komunikacja

Zwiększono nacisk na wewnętrzną i zewnętrzną komunikację oraz dodano równość traktowania obu. Organizacja nadal sama decyduje o komunikacji zewnątrz, podczas gdy bierze pod uwagę obowiązujące ją zobowiązania do zgodności.

Dokumentacja

Określenie “udokumentowana informacja” jest używane zamiast “dokumenty” i “zapisy”. Organizacja będzie mogła elastycznie decydować, kiedy wymagane są “procedury”. Jakikolwiek format (papier, chmura) jest dozwolony)

 

OKRES PRZEJŚCIOWY

Organizacje, które już są certyfikowane na zgodność z ISO 14001:2004 będą miały 3 lata od oficjalnego wydania ISO 14001:2015 - w tym czasie będą mogły przejść na nową wersję normy. Na podstawie bieżącego planu publikacji, okres przejściowy skończy się we wrześniu 2018 r.

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się