Na skróty

28.03.2018 Wielkanoc
23.03.2016 Wielkanoc
15.07.2015 Norma ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015

15.07.2015

ISO/FDIS ISO 9001:2015

9 lipca 2015 r. został wydany ISO/FDIS 9001. Dokument ten jest ostatecznym projektem normy przed jej  publikacją planowaną na wrzesień 2015.  

Pomiędzy wydaniem FDIS a ostateczną publikacją normy zezwala się jedynie na zmiany edycyjne, dlatego też możemy być pewni, że FDIS 9001:2015 zawiera wymagania znowelizowanej wersji ISO 9001:2015. Zgodnie z FDIS przyjęcie systemu zarządzania jakością jest decyzją strategiczną, która ma pomagać organizacji doskonalić swoje działania oraz dostarczać solidnych podstaw do długofalowych inicjatyw rozwojowych.

Najważniejsze nowe wymagania:

Kontekst organizacji

Kontekst organizacji (i jej otoczenia biznesowego) odnosi się do kombinacji wewnętrznych i zewnętrznych warunków i czynników, które mogą mieć wpływ na podejście organizacji do jej wyrobów i/lub usług. Kontekst organizacji musi być uwzględniony podczas procesu projektowania i wdrażania SZJ.


Szanse i zagrożenia

Nowym wymaganiem podczas  planowania i wdrażania SZJ jest określenia zagrożeń i możliwości, które potencjalnie mogą mieć wpływ na działanie i skuteczność systemu zarządzania jakością.
Organizacja musi podjąć działania uwzględniające szanse i zagrożenia odpowiednio do ich potencjalnego wpływu na zgodność wyrobów i usług.

 

Przywództwo
Najwyższe kierownictwo jest teraz zobowiązane do wykazania większego bezpośredniego zaangażowania w system zarządzania jakością organizacji, nie ma potrzeby wyznaczania przedstawiciela kierownictwa. Zwiększono nacisk na "przywództwo", a nie tylko na kierowanie systemem zarządzania jakością.

 

Udokumentowane informacje

„Udokumentowane procedury” i “zapisy” zastąpiono określeniem “udokumentowane informacje”, które są niezbędne dla nadzoru i utrzymania SZJ. Organizacja musi sama określić rodzaj i poziom dokumentacji niezbędnej do nadzorowania SZJ.

 

Inne zmiany w wymaganiach SZJ:

  • proponowane szczegółowe wymagania do przyjęcia podejścia procesowego,
  • identyfikacja niezbędnych kompetencji personelu wykonującego pracę, która ma znaczenie i wpływ na system zarządzania jakością,
  • identyfikacja i utrzymanie wiedzy potrzebnej, tak aby zapewnić, że organizacja osiąga zgodność wyrobów i usług,
  • podejście oparte na ryzyku, w celu ustalenia rodzaju i zakresu nadzoru nad wszystkimi zewnętrznymi dostawcami.

 

Struktura i terminologia

FDIS 9001 przyjmuje strukturę określoną w Załączniku SL Dyrektyw ISO/IEC, która jest obecnie wymaganym modelem opracowywania wszystkich nowych i znowelizowanych norm dla systemów zarządzania. Zachowano więc kompatybilność z innymi normami dotyczącymi systemów zarządzania.

 

Okres przejściowy

Organizacje, które już są certyfikowane na zgodność z ISO 9001:2008 będą miały 3 lata od oficjalnego wydania ISO 9001:2015 – w tym czasie będą mogły przejść na nową wersję normy. Na podstawie bieżącego planu publikacji, okres przejściowy zakończy się we wrześniu 2018.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się