Na skróty

28.03.2018 Wielkanoc
23.03.2016 Wielkanoc
15.07.2015 Norma ISO 9001:2015

Skuteczne zastępstwo - ISO 45001:2018

29.01.2019

 

Norma ISO 45001:2018 zastąpi normy OHSAS 18001:2007 oraz  PN-N-18001:2004. 

Zgodnie z rezolucją IAF (nr 2016-15) ustalono trzyletni okres przejściowy dla akredytowanych jednostek certyfikujących w programach BHP lub OHSAS na wdrożenie normy ISO 45001:2018, liczony od daty jej opublikowania, tj. od 12 marca 2018. Oznacza to, że certyfikaty BS OHSAS  18001 wygasną 11 marca 2021.

 

Nowy standard ISO 45001:2018, kładzie duży nacisk na zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli zarządzania przez wspólne tworzenie systemu min. poprzez konsultacje, co będzie miało przełożenie na funkcjonowanie BHP w całej organizacji. Dla firm i instytucji oznacza to zapewnienie mechanizmów, szkoleń oraz czasu na opracowanie czytelnych informacji, jak eliminować i wyeliminować pojawiające się przeszkody wewnątrz organizacji. Nowy standard zwraca uwagę na udział pracowników szeregowych w budowaniu systemu BHP min. poprzez określenie mechanizmów konsultacji, działań prowadzonych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, badania zdarzeń oraz niezgodności, jak również monitorowania wypadków przy pracy. Kolejnym zagadnieniem w standardzie jest obowiązek określenia ryzyka min. zagrożeń zawodowych oraz szans w obszarze BHP, które zwiększają efektywność oraz doskonalą system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Organizacje, które będą wdrażały nowy standard ISO 45001 lub będą dostosowywały standard BHP do obowiązującego, będą zobowiązane do analizy posiadanego systemu pod kątem zapewnienia pełnego i skutecznego współudziału pracowników, prowadzenia analizy ryzyka, określenia szans poprawy systemu zarządzania BHP, a także poprawę efektywności systemu przez ciągłe doskonalenie oraz monitorowanie wskaźników efektywności.

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się