Na skróty

13.11.2020 Audyt zdalny
08.04.2020 Wielkanoc
28.03.2018 Wielkanoc
23.03.2016 Wielkanoc
15.07.2015 Norma ISO 9001:2015

Zaproszenie do współpracy - Placówki Medyczne

05.02.2014

System zarządzania jakością w placówkach służby zdrowia i to w jakim zakresie jest stosowany zależy w szczególności od danej organizacji. Czy warto go utrzymywać ? Czy jest konstruktywnie mierzalny ? Czy dodatkowe punkty i wymiar posiadania certyfikatu ma znaczenie dla NFZ ?

W literaturze przedmiotu, wiele jest informacji utrzymujących oba stanowiska „za” i „przeciw” stosowaniu wymagań systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bhp lub innych. W ubiegłych latach standard „ISO” był postrzegany jako prestiżowy dla placówek medycznych, firm produkcyjnych i usługowych. Obecnie sytuacja finansowa zmusza mniejsze firmy do rezygnacji z dodatkowych przywilejów, ale nie tylko dotyczy to systemów zarządzania.

Niemiej jednak, należy zwrócić uwagę na konkretne dowody, które pozwalają na potwierdzenie słuszności posiadania Certyfikatu. Po pierwsze proces certyfikacji odbywa się przez niezależne jednostki certyfikujące, które podlegają nadzorowi przez jednostki je akredytujące.To w jaki sposób wykonują swoje obowiązki, ma duże znaczenie dla organizacji z którymi współpracują. Rzetelnie przeprowadzona usługa to zadowolony klient i kontynuacja współpracy na dalsze lata. Hasło „rzetelnie” należy czytać, jako: profesjonalne podejście do organizacji klienta, przeprowadzenie auditów przez Auditorów odpowiednich dla danej branży, kompleksowe podejście zgodne z zasadami etyki, lojalności oraz standardami jednostki certyfikującej.

Każdy potencjalny Klient, ma prawo do pełnej informacji zwrotnej na temat danej jednostki certyfikującej oraz zasad prac i sposobu certyfikacji.

Po drugie, systemy zarządzania (SZ) pozwalają określić otwartość na rozwój danej organizacji, zrozumienie wagi systemu zarządzania i chęć pełnego wykorzystania go do zarządzania firmą. Zatem SZ stanowią doskonałe narzędzie, które pozwala na ciągłe doskonalenie, zwiększanie świadomości pracowników. Nie należy bagatelizować trudu i wysiłku organizacji, podczas wdrożenia systemów zarządzania, dokumentacja systemowa, dokumentacja medyczna, a także inne obowiązkowe odniesienia prawne stanowią dla wielu organizacji spore wyzwanie.

Mając wdrożony i certyfikowany SZ prowadzimy szereg wewnętrznych kontroli poprawności działania systemu, tutaj z pomocą przychodzą audity wewnętrzne, ich dokumentowanie, weryfikacja ew. formułowanie niezgodności , czy spostrzeżeń pozwala wewnętrznie zapobiegać błędom, często kosztownym dla organizacji.

DAS Certification Ltd. – DAS Polska spotyka się z licznymi pozytywnymi przykładami wynikającymi ze stosowania SZ w placówkach ochrony zdrowia. Oczywiście, poza licznymi mocnymi stronami, podczas auditów naszej jednostki pojawiają się także, przykłady słabych stron, które dzięki systemowi zarządzania min. jakością, są bardzo szybko wykrywane a następnie korygowane. Wśród nich znajdują się między innymi: konieczność przeglądu wykazu przepisów prawnych, aktualizacja druków systemowych, analiza dokumentacji pod kątem obsługi pacjenta, objęcie nadzorem wszystkich urządzeń będących na wyposażeniu placówki medycznej, zwiększenie nadzoru nad właściwym oznakowaniem urządzeń wyłączonych z użytku. A także okresowe przeglądy urządzeń, budynków oraz dat  rozpoczęcia użytkowania leków i wiele innych.

Konkludując, jeżeli rozważacie Państwo (re)certyfikację systemu zarządzania jakością, a chcielibyście uzyskać odpowiedzi na inne nurtujące Państwa pytania z ww. dziedziny - zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą jednostką. Na Państwa życzenie możemy opracować ofertę na (re)certyfikację, otrzymanie jej nie jest dla Państwa wiążące, to Państwo sami decydujecie o dalszej współpracy.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą jednostką.

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się