certyfikacja
systemów
zarządzania

ISO 14001 – Zarządzanie Środowiskiem

O normie

ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego – międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania środowiskowego w organizacji.

ISO 14001:2015

 • wprowadza tzw. kontekst organizacyjny, czyli wymusza na organizacji zidentyfikowanie i nazwanie zewnętrznych i wewnętrznych zagadnień, które mogą wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na sposób w jaki organizacja zarządza zobowiązaniami środowiskowymi,
 • wymaga, aby system zarządzania środowiskowego był włączony
  w działania biznesowe organizacji,
 • podkreśla znaczenie ochrony środowiska a nie tylko zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • zwraca uwagę na strategiczny wymiar zarządzania środowiskowego, przede wszystkim korzyści dla organizacji,
 • jednoznaczne określa odniesienie wymagań do kwestii cyklu życia oraz perspektywy łańcucha dostaw,
 • wskazuje konieczność dostosowania systemu zarządzania środowiskiem do okoliczności wpływających na funkcjonowanie organizacji, z zamiarem osiągnięcia oczekiwanego efektu, którym są min.: poprawa wyników w zakresie ochrony środowiska, spełnienie wymagań prawnych, osiągniecie celów środowiskowych,
 • oczekuje myślenia opartego na ryzyku – czyli aby koncepcja ryzyk i szans była ściślej powiązana ze strategicznymi celami organizacji oraz innymi wymaganiami,
 • podkreśla, że sterowanie operacyjne odpowiada min. za planowane zmiany w organizacji, outsourcing, proces zakupów i usług, niezaplanowane zdarzenia, a nawet takie, które są poza zakresem pełnej kontroli organizacji,
 • zwraca uwagę, że przywództwo, czyli rzeczywiste zaangażowanie kierownictwa stanowi kluczowe znaczenie dla skuteczności SZŚ.

Dla kogo

Norma ISO 14001:2015 uściśla związek pomiędzy codziennym życiem organizacji, a zarządzaniem środowiskowym, które staje się źródłem szans dla organizacji między innymi poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, czy unikanie – poprzez świadome zarządzanie – sankcji prawnych i odszkodowań. Troska o środowisko nie stoi w sprzeczności z interesami organizacji, dlatego każda z nich powinna samodzielnie identyfikować ryzyka i szanse w stosunku do tych elementów, jakie mają zasadniczy wpływ na środowisko.

 ISO 14001:2015 ma zastosowanie do każdej organizacji, która pragnie ustanowić, wdrożyć, utrzymywać i doskonalić system zarządzania środowiskowego, mieć pewność co do postępowania zgodnego z ustaloną przez siebie polityką środowiskową i wykazać zgodność z przwołaną normą. Wszystkie wymagania normy ISO 14001:2015 można włączyć do dowolnego systemu zarządzania środowiskowego. Zakres zastosowania będzie zależał od takich czynników, jak polityka środowiskowa organizacji, charakter działań, wyrobów i usług oraz lokalizacji i warunków, w jakich organizacja działa.

Korzyści

Dlaczego wdrażać System Zarządzania Środowiskowego?

Przede wszystkim dla:

 • optymalizacji kosztów z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego (np. związanych ze zużyciem wody i energii),
 • redukcji kosztów usuwania odpadów,
 • wykazania zobowiązania do przestrzegania polityki przyjaznej środowisku,
 • rządowej faktu zachowywania przez firmę zgodności działalności z przepisami prawa,
 • pokazania nowatorskiego, nowoczesnego podejścia do klientów i potencjalnych pracowników,
 • zwiększenia dostępu do nowych klientów i partnerów biznesowych,
 • lepszego zarządzania czynnikami ryzyka w zakresie ochrony środowiska, teraz i w przyszłości,
 • redukcji kosztów ubezpieczeń zobowiązań publicznych (niższe stawki ubezpieczeniowe w związku ze zmniejszeniem ryzyka),
 • wzmocnienia reputacji.

 Działalność w zakresie systemu zarządzania środowiskowego jest dowodem zaangażowania organizacji w zrównoważony rozwój.

Certyfikacja

Dlaczego przystępować do certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego?

Wdrożony System Zarządzania Środowiskowego potwierdzony poprzez uzyskanie certyfikatu ISO 14001 wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą, jest świadectwem, że przedsiębiorstwo poczuwa się do odpowiedzialności w sprawach związanych ze środowiskiem oraz podejmuje ciągłe doskonalenie w tym zakresie.

W określonych branżach duże organizacje, takie jak producenci sprzętu oryginalnego (OEM), wywierają naciski na dostawców w celu stosowania przez nich przyjaznych dla środowiska praktyk, a wiele z nich uzależnia nawiązanie współpracy od uzyskania przez kontrahenta certyfikatu ISO 14001.

Jak przebiega proces certyfikacji?

Jakie są warunki certyfikacji?

Warunki przeniesienia certyfikacji

Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.