certyfikacja
systemów
zarządzania

ISO 22301 – Zarządzanie Ciągłością Działania

O normie

ISO 22301 (ang. BCMS – Business Continuity Management System) – norma międzynarodowa określająca podstawowe wymagania w celu utworzenia oraz prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania ciągłością działania. BCMS bierze pod uwagę organizację jako całość (holistyczny proces zarządzania). Norma ma struktura nadrzędną (HLS), która jest obecnie wymaganym modelem opracowywania norm dla systemów zarządzania (identyczne tytuły poszczególnych punktów, wspólna terminologia i podstawowe definicje). Jest to szczególnie istotne i korzystne dla tych organizacji, które posiadają lub planują integrację różnych systemów zarządzania. Najważniejsze wymagania to:

 • Polityka ciągłości działania
 • Analiza wpływu biznesowego (Business Impact Analysis BIA)
 • Szacowanie ryzyka
 • Strategia ciągłości działania

Dla kogo

Ciągłość działania (Busienss Continuity) to strategiczna i taktyczna zdolność organizacji do przewidywania i reagowania na zdarzenie/zakłócenie w prowadzonej działalności (np. takiego jak klęska żywiołowa), w celu kontynuacji działalności biznesowej na akceptowalnym, zdefiniowanym poziomie.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację spowodowaną pandemią COVID-19, realnie wzrosła świadomość organizacji, że muszą chronić się przed zakłóceniami w czasach kryzysu. Zarządzanie ciągłością działania dotyczy każdej organizacji, która chce przygotować się na wypadek katastrofy, co w dzisiejszym niepewnym świecie nabiera tempa.

Korzyści

Dlaczego wdrożyć i utrzymywać System Zarządzania Ciągłością Działania?

Przede wszystkim dla:

 • Zapewnienia zdolności przetrwania w przypadku wystąpienia siły wyższej,
 • Zapewnienia zdolności osiągania kluczowych celów,
 • Zapewnienia odtworzenia zdolności do dostarczania wyrobów i usług na uzgodnionym poziomie jakości i w uzgodnionym czasie,
 • Ochrony wizerunku organizacji,
 • Minimalizacji zagrożeń utraty krytycznych aktywów,
 • Zapewnienia przestrzegania przepisów prawa i umów,
 • Przewagi konkurencyjnej.

Certyfikacja

Wdrożony system zarządzania ciągłością działania, potwierdzony poprzez uzyskanie certyfikatu ISO 22301 wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą, daje:

 • potwierdzenie racjonalnego zarządzania ciągłością działania, które odbywa się w sposób przemyślany i zaplanowany   oraz przewidywalny,
 • potwierdzenie stosowania przez organizację wewnętrznych narzędzi kontroli oraz gwarancję spełnienia wymogów zarządzania i ciągłości działania,
 • wzrost wiarygodności – przekonuje klienta o zdolności organizacji do odtworzenia dostaw wyrobów i usług na uzgodnionym poziomie
  i w uzgodnionym czasie w następstwie zakłóceń,
 • potwierdzenie przestrzegania odpowiednich przepisów i prawa,

Jak przebiega proces certyfikacji?

Jakie są warunki certyfikacji?

Warunki przeniesienia certyfikacji

Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.