certyfikacja
systemów
zarządzania

ISO 45001 – Zarządzanie BHP

O normie

Cytując Davida’a Smith przewodniczącego komitetu projektowego ISO / PC 283:

„Światowi twórcy standardów połączyli siły, aby stworzyć ramy dla bezpieczniejszego miejsca pracy dla wszystkich, niezależnie od sektora, w którym pracujesz i gdziekolwiek pracujesz na świecie. …Mamy nadzieję, że ISO 45001 doprowadzi do poważnych zmian w praktyce w miejscu pracy i zmniejszy tragiczne żniwo wypadków i chorób związanych z pracą na całym świecie. Nowy standard pomoże organizacjom zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dla pracowników i gości, stale poprawiając ich wydajność w zakresie BHP (…) 

Najważniejsze różnice pomiędzy standardem OHSAS 18001 a Normą ISO 45001?

 1. Ujednolicona struktura – (kompatybilność z innymi normami dotyczącymi różnych systemów zarządzania).
 2. Kontekst Organizacji – Środowisko Organizacji – (wymóg monitorowania wewnętrznych i zewnętrznych czynników, mających wpływ na działalność organizacji i BHP oraz określenie zainteresowanych stron).
 3. Przywództwo – nowa norma ISO 45001 kładzie duży nacisk na rolę kierownictwa w system zarządzania, w tym w szczególności:
  • zapewnienie, ustanowienia polityki BHP;
  • zapewnienie zintegrowania wymagań systemu zarządzania BHP z procesami biznesowymi organizacji;
  • zapewnianie zasobów niezbędnych do ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia SZBHP;
  • przyjęcie odpowiedzialności za zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom związanych z pracą oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy;
  • zapewnienie aktywnego współudziału pracowników lub ich przedstawicieli, poprzez wykorzystywanie konsultacji na wszystkich poziomach zarządzania w ramach SZBHP.
  • kierowanie i wspieranie osób, które mają wpływ na skuteczność SZBHP.

 4. Działania odnoszące się do ryzyk i szans. Podczas określenia ryzyk i szans wziąć pod uwagę system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ryzyka i zagrożenia związane z BHP, jak również wymagania prawne.
 5. Outsourcing poprzez zapewnienie kontroli nad zleconymi funkcjami i procesami.
 6. Działania zapobiegawcze – w normie ISO 45001 usunięto termin działania zapobiegawcze.

Dla kogo

Organizacje reprezentujące różne dziedziny działalności dążą do zademonstrowania swoim udziałowcom, pracownikom, klientom i pozostałym partnerom zdolności do zarządzania ryzykiem w środowisku pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy zyskują na znaczeniu, dzięki takim środkom jak: rygorystyczne przepisy, polityka gospodarcza, czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Wzrastające zainteresowanie tą kwestią wszystkich zainteresowanych stron rynku sprawia, że niezbędne staje się jednoznaczne zadeklarowanie zaangażowania w sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Norma ISO 45001 ma zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od ich wielkości, charakteru działalności czy branży. Norma została tak zaprojektowana, aby móc ją integrować z istniejącymi procesami zarządzania w organizacji.

Korzyści

Dlaczego wdrażać i utrzymywać System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy?

ISO 45001 umożliwia organizacjom wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Ponadto, standard ISO 45001 pomaga w zarządzaniu ryzykiem związanym z BHP oraz pomaga ulepszyć wyniki w zakresie BHP poprzez opracowanie i wdrożenie skutecznych polityk i celów w organizacji.

Kluczowe potencjalne korzyści wynikające
z zastosowania normy obejmują:

 • ograniczenie incydentów w miejscu pracy,
 • zmniejszenie absencji i rotacji personelu, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia wydajności,
 • obniżenie kosztów składek ubezpieczeniowych,
 • stworzenie kultury zdrowia i bezpieczeństwa, w której pracownicy są zachęcani do podjęcia aktywnej roli w tworzeniu BHP w organizacji,
 • wzmocnione przywództwo, poprzez proaktywną poprawę wydajności BHP, umiejętność spełnienia wymagań prawnych i regulacyjnych.

Certyfikacja

Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w przedsiębiorstwach wynika przede wszystkim z wymagań, jakie stawiają gospodarka wolnorynkowa oraz przepisy prawne, zmieniające się pod wpływem wymagań Unii Europejskiej. ISO 45001 jest kompatybilna z innymi normami i specyfikacjami systemów zarządzania, takimi jak ISO 9001 (Jakość), ISO 14001 (Środowisko) i ISO 27001 (Bezpieczeństwo Informacji). Certyfikacja tych norm może być łączona dzięki audytom zintegrowanym.

Certyfikacja systemu zarządzania ISO 45001 jest dowodem, że organizacja jest zgodna ze specyfikacją, i zapewnia następujące korzyści:

 • potencjalne zmniejszenie liczby wypadków;
 • potencjalne ograniczenie przestojów i obniżenie związanych z nimi kosztów;
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • poświadczenie Państwa troski o bezpieczeństwo i higienę;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych;
 • lepsze zarządzanie zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa, dzisiaj i w przyszłości;
 • potencjalna redukcja kosztów ubezpieczeń zobowiązań publicznych

Jak przebiega proces certyfikacji?

Jakie są warunki certyfikacji?

Warunki przeniesienia certyfikacji

Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.