certyfikacja
systemów
zarządzania

ISO 9001 – Zarządzanie Jakością

O normie

Norma ISO 9001:2015 ma strukturę nadrzędną (HLS), która jest obecnie wymaganym modelem opracowywania norm dla systemów zarządzania (identyczne tytuły poszczególnych punktów, wspólna terminologia i podstawowe definicje). Jest to szczególnie istotne i korzystne dla tych organizacji, które posiadają lub planują integrację różnych systemów zarządzania.

ISO 9001:2015:

 • jest mniej nakazowa niż jej poprzednie wersje,
 • wprowadza tzw. kontekst organizacji – organizacja powinna określić co w jej zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniu jest ważne dla realizacji jej celów, strategii oraz osiągania zamierzonych efektów w systemie zarządzania jakością,
 • jest skoncentrowana na planowaniu i zarządzaniu organizacją z uwzględnieniem wszystkich stron zainteresowanych,
 • zwiększa nacisk na przywództwo – wymaga, aby najwyższe kierownictwo było aktywnie zaangażowane w kwestie związane z jakością, ponieważ to od najwyższego kierownictwa zależy, czy i jak pracownicy wykazują motywację do osiągania wyznaczonych celów,
 • oczekuje myślenia opartego na ryzyku – efektywne zarządzanie organizacją, to także analiza możliwych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas bieżących prac oraz opracowanie sposobu działań, które zminimalizują i/lub wyeliminują niepożądane sytuacje,
 • skupia się na wydajności systemu zarządzania organizacją,
 • zwiększa nacisk na komunikację wewnętrzną i zewnętrzną ze wszystkimi stronami zainteresowanymi, tak aby były bardziej świadome swojego udziału w systemie zarządzania.

Dla kogo

Cytując sekretarza generalnego ISO Kevin’a McKinley: "ISO 9001 pozwala firmom dostosować się do zmieniającego się świata. Pozwala zwiększyć zdolność organizacji do zaspokojenia swoich klientów oraz zapewnia spójną podstawę dla wzrostu i trwałego sukcesu. "

ISO 9001:2015 skoncentrowana jest na planowaniu i zarządzaniu organizacją,
z uwzględnieniem wszystkich czynników zarówno wewnętrznych jaki
i zewnętrznych mających wpływ na realizację celów organizacji.

Norma wielokrotnie podkreśla znaczenie „biznesu”, czyli szeregu działań, które są podstawą istnienia organizacji niezależnie od tego, czy organizacja jest publiczna, prywatna, czy non-profit. ISO 9001:2015 mogą stosować wszystkie organizacje, bez znaczenia na ich wielkość, czy prowadzoną działalność.

ISO 9001:2015 określa w szczególny sposób, wymagania dla systemu zarządzania jakością, gdy organizacja dąży do:

 • wykazania zdolności do ciągłego dostarczania wyrobów spełniających wymagania klientów i odpowiednich przepisów,
 • zwiększenia zadowolenia klienta i ciągłego doskonalenia systemu.

Korzyści

Dlaczego wdrożyć i utrzymywać System Zarządzania Jakością?

Przede wszystkim dla:

 • poprawy relacji i wyników biznesowych, w tym wydajności
  i efektywności,
 • identyfikacji zagrożeń
  i podejmowania odpowiednich działań w celu ich ograniczenia i/lub eliminacji,
 • zapewnienia sprawniejszego
  i uporządkowanego zarządzania przedsiębiorstwem,
 • wykazania zdolności do utrzymywania stałego poziomu jakości wyrobów / usług,
 • podniesienia zadowolenia klientów.

Zdolność organizacji do osiągania sukcesu, jest uzależniona od oferowanych wyrobów/ usług na wysokim poziomie. Kluczem do sukcesu staje się więc, odpowiednie zarządzanie zorientowane na klienta, który jest gotów na korzystanie z wyrobów/ usług wielokrotnie tzw. „klient powracający”. Ciągłe doskonalenie organizacji powinno być jej celem nadrzędnym, a skutecznie wdrożony system uniemożliwia zaprzestanie procesu ciągłego doskonalenia.

Certyfikacja

Dlaczego przystępować do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością?

ISO 9001 to akceptowany  i rozpoznawalny standard na całym świecie. Ponad 1.2 mln organizacji posiada certyfikat ISO 9001.

Posiadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością podnosi prestiż firmy, podkreśla jej globalne znaczenie oraz w wielu aspektach jest warunkiem uzyskania zleceń czy dalszej współpracy z Klientami.

Potwierdzeniem spełnienia wymagań określonych w normie ISO 9001 jest uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością. Certyfikat zgodności z powyższą normą wydaje niezależna jednostka certyfikująca.

Jak przebiega proces certyfikacji?

Jakie są warunki certyfikacji?

Warunki przeniesienia certyfikacji

Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.