certyfikacja
systemów
zarządzania

Warunki certyfikacji

Stosowanie Certyfikacji / Znaku UKAS
(PRZYKŁAD dla ISO 9001)

ISO9001:2015
 • Znak powinien być stosowany w połączeniu z nazwą certyfikowanej organizacji wraz z podaniem numeru certyfikatu.
 • Znak może być stosowany na materiałach piśmiennych, takich jak papiery listowe, firmowe oraz broszury reklamowe, w połączeniu z międzynarodową normą systemu zarządzania jakością i dla zakresu działalności podanego na certyfikacie.
 • Znak z logo UKAS nie może być stosowany na flagach, budynkach, pojazdach, opakowaniach, bezpośrednio na wyrobach lub na materiałach reklamowych jak kalendarze, notesy itp.
 • Znak nie może być stosowany dla potrzeb zatwierdzania wyrobu lub usługi oraz na dokumentach takich jak: certyfikaty badań, aprobaty, atesty i certyfikaty zgodności itp.
 • Certyfikowana organizacja powinna zaprzestać stosowania znaku uznanego przez Jednostkę Certyfikującą za nieakceptowany.
 • Znak może być odtwarzany w dowolnej wielkości pod warunkiem, że układ znaku jest taki sam wraz
  z otaczającym go obramowaniem.
 • W przypadku zawieszenia ważności certyfikatu, certyfikowana organizacja powinna bezwłocznie zaprzestać używania znaku akredytacji na materiałach piśmiennych i reklamowych. Ponowne użycie logo dozwolone jest po uchyleniu zawieszenia certyfikacji przez Rade nadzorczą SN Registrars.
 • W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia ważności certyfikatu, certyfikowana organizacja powinna natychmiast zaprzestać używania materiałów pismiennych i reklamowych z logo certyfikacji.

Nieprzestrzeganie warunków certyfikacji

Zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu

Jeżeli certyfikowana organizacja zaniedba / nie zastosuje się do: utrzymania zgodności z wymaganiami norm ISO 9001 i/lub ISO 14001 i/lub OHSAS 18001, niniejszych warunków certyfikacji (FMP P24/02) oraz do wymagań handlowych i operacyjnych Jednostki Certyfikującej, wówczas:

 • Certyfikowana organizacja jest informowana formalnie: pisemnie / faxem / telefonicznie / pocztą elektroniczną, o wykroczeniu przeciwko warunkom certyfikacji i zobowiązana jest do podjęcia stosownych działań korygujących i poinformowaniu o nich Jednostkę Certyfukującą.
 • Jeżeli certyfikowana organizacja odmówi podjecia działań korygujących dla usunięcia niezgodności wobec warunków certyfikacji, wówczas Dyrektor Jednostki Certyfikującej poinformuje certyfikowaną organizację o zawieszeniu certyfikatu początkowo na okres 6 miesięcy. W przypadku niepodjęcia działań korygujących, po upływie 6 miesięcy certyfikowana organizacja jest informowana, że certyfikat został unieważniony
  i powinien zostać zwrócony Jednostce Certyfikującej. Jednocześnie certyfikowana organizacja powinna zaprzestać używania znaku jakości SNR-DAS/UKAS oraz znaku jednostki certyfikującej SNR-DAS.
 • Jeżeli termin auditu kontrolnego przekroczy wymagany umową odstęp (odpowiednio 12 miesięcy i 24 miesiące) od zakończenia Drugiego Etapu auditu certyfikacyjnego oraz jeżeli termin recertyfikacji przekroczy 3 lata, wówczas obowiązują powyższe zasady zawieszenia certyfikatu)
Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.