certyfikacja
systemów
zarządzania

Wniosek o wycenę kosztów Certyfikacji Systemu Zarządzania

W celu przygotowania dla Państwa oferty na certyfikację systemu zarządzania, prosimy o pobranie i wypełnienie poniższego wniosku. Informacje przez Państwa podane traktujemy jako poufnenikomu ich nie udostępniamy. Wypełnienie Wniosku nie zobowiązuje do skorzystania z naszych usług ani nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Informacje dodatkowe:

  • załączony wniosek jest dwujęzyczny
  • wypełniacie Państwo sekcję nr 1 tj. informacje ogólne
  • wypełniacie Państwo kolejną sekcję w zależności od zainteresowania daną normą, treści dla każdej z norm zostały odpowiednio oznakowane
  • w przypadku systemów zintegrowanych stopień integracji opisujecie Państwo wypełniając sekcję nr 6

 

W przypadku trudności z uzupełnieniem wniosku, prosimy o pozostawienie nie wypełnionego pola – pracownik DAS Polska skontaktuje się z Państwem i udzieli stosownych wyjaśnień, które pozwolą na uzupełnienie braków.

W przypadku braku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i dostarczenie informacji handlowej DAS Polska Jolanta Baj nie jest uprawniona do kontynuacji oferowania usługi.

DAS Polska Jolanta Baj, gwarantuje zachowanie poufności danych zawartych w niniejszym wniosku zgodnie z ww. ustawą oraz zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi dla jednostek certyfikujących wg PN-EN ISO/IEC 17021-01.

Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.