Deklaracja bezstronności

Kierownictwo Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania DAS Polska deklaruje, że usługi w zakresie certyfikacji systemów zarządzania świadczone są przez jednostkę w sposób bezstronny, obiektywny i etyczny.

Ponadto oświadcza, że DAS Polska
 • identyfikuje i zapobiega sytuacjom, w których mógłby wystąpić konflikt interesów,
 • eliminuje zagrożenia wynikające z familiarności, z własnych interesów, czy też z samooceny własnych działań,
 • nie prowadzi procesów certyfikacji w organizacjach związanych z DAS Polska oraz nie certyfikuje sama siebie, ani żadnej innej swojej działalności,
 • nie prowadzi certyfikacji innych jednostek certyfikujących w zakresie certyfikacji przez nie systemów zarządzania,
 • nie oferuje oraz nie świadczy usług konsultacyjnych w zakresie systemów zarządzania,
 • nie prowadzi auditów wewnętrznych dla swoich certyfikowanych klientów,
 • nie prowadzi certyfikacji systemu zarządzania, który był konsultowany lub poddawany auditom wewnętrznym, w przypadku gdy powiązania pomiędzy organizacją konsultującą a jednostką certyfikującą stanowią zagrożenie dla bezstronności procesu certyfikacji,
 • nie oferuje swoich usług w powiązaniu z organizacjami konsultującymi,
 • nie sugeruje oraz nie deklaruje, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza lub tańsza gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultującej,
 • nie wyznacza personelu do udziału w procesie certyfikacji danego klienta, jeżeli personel ten świadczył konsultacje u danego klienta. Po upływie dwóch lat od zakończenia konsultacji personel ten może być dopuszczony do danego procesu certyfikacji,
 • zobowiązuje się podjąć działania w reakcji na jakiekolwiek zagrożenia dla swojej bezstronności, wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji,
 • jej personel, zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny, oraz członkowie komitetów, zobligowany jest do działania w sposób bezstronny i nie powinien ulegać naciskom handlowym, finansowym lub innym, naruszającym bezstronność,
 • wymaga od swojego personelu, wewnętrznego i zewnętrznego, ujawnienia każdej sytuacji mogącej stanowić dla niego
  lub dla jednostki konflikt interesów.
 • Kierownictwo jednostki zarządza konfliktami interesów poprzez identyfikowanie i poddawanie analizie potencjalnych możliwości konfliktów interesów. Analizy te oraz inne informacje niezbędne do wykazania bezstronności jednostki są udostępniane DAS Certification, która m.in. nadzoruje bezstronność działania Jednostki Certyfikującej DAS Polska
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się