ISO 9001 - Jakość

O normie ISO 9001

Dla kogo:

Celem organizacji w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie jest próba przetrwania i przystosowywania się do zmian. Prężność jest uznawana jako cel dla wszystkich organizacji chcących przetrwać i rozwijać się. System zarządzania wg ISO 9001:2015 pomaga zmniejszyć podatności na występujące zmiany i ryzyka z tym związane.

Cytując sekretarza generalnego ISO Kevin’a McKinley: "ISO 9001 pozwala firmom dostosować się do zmieniającego się świata. Pozwala zwiększyć zdolność organizacji do zaspokojenia swoich klientów oraz zapewnia spójną podstawę dla wzrostu i trwałego sukcesu. "

ISO 9001:2015 skoncentrowana jest na planowaniu i zarządzaniu organizacją, z uwzględnieniem wszystkich czynników zarówno wewnętrznych jaki i zewnętrznych mających wpływ na realizację celów organizacji. ISO 9001:2015 mogą stosować wszystkie organizacje, bez znaczenia na ich wielkość, czy prowadzoną działalność.

Norma wielokrotnie podkreśla znaczenie „biznesu”, czyli szeregu działań, które są podstawą istnienia organizacji niezależnie od tego, czy organizacja jest publiczna, prywatna, czy non-profit. ISO 9001:2015 określa w szczególny sposób, wymagania dla systemu zarządzania jakością, gdy organizacja:

 • musi wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów spełniających wymagania klientów
  i odpowiednich przepisów,
 • dąży do zwiększenia zadowolenia klienta i ciągłego doskonalenia systemu.

Opis systemu:

ISO 9001:2015 system zarządzania jakością ma struktura nadrzędną (HLS), która jest obecnie wymaganym modelem opracowywania norm dla systemów zarządzania (identyczne tytuły poszczególnych punktów, wspólna terminologia i podstawowe definicje). Jest to szczególnie istotne i korzystne dla tych organizacji, które posiadają lub planują integrację różnych systemów zarządzania.

Nowa norma ISO 9001:2015:

 • jest mniej nakazowa niż jej poprzednia wersja,
 • wprowadza tzw. kontekst organizacji - organizacja powinna określić co w jej zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniu jest ważne dla realizacji jej celów, strategii oraz osiągania zamierzonych efektów w systemie zarządzania jakością,
 • jest skoncentrowana na planowaniu i zarządzaniu organizacją z uwzględnieniem wszystkich stron zainteresowanych,
 • zwiększa nacisk na przywództwo - wymaga aby najwyższe kierownictwo było aktywnie zaangażowane w kwestie związane z jakością, ponieważ to od najwyższego kierownictwa zależy, czy i jak  pracownicy wykazują motywację do osiągania wyznaczonych celów,
 • oczekuje myślenia opartego na ryzyku - efektywne zarządzanie organizacją, to także analiza możliwych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas bieżących prac oraz opracowanie sposobu działań, które zminimalizują i/lub wyeliminują niepożądane sytuacje,
 • skupia się na wydajności systemu zarządzania organizacją - dzięki połączeniu podejścia procesowego z myśleniem opartym na ryzyku oraz wykorzystując cykl PDCA na wszystkich poziomach organizacji,
 • zwiększa nacisk na komunikację wewnętrzną i zewnętrzną ze wszystkimi stronami zainteresowanymi, tak aby były bardziej świadome swojego udziału w systemie zarządzania.

 

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się