certyfikacja
systemów
zarządzania

Deklaracja bezstronności

DAS Polska deklaruje, że usługi w zakresie certyfikacji systemów zarządzania świadczone są przez jednostkę w sposób bezstronny, obiektywny i etyczny.

Ponadto oświadcza, że DAS Polska

 • identyfikuje i zapobiega sytuacjom, w których mógłby wystąpić konflikt interesów,
 • eliminuje zagrożenia wynikające z familiarności, z własnych interesów, czy też z samooceny własnych działań,
 • nie prowadzi procesów certyfikacji w organizacjach związanych z DAS Polska oraz nie certyfikuje sama siebie, ani żadnej innej swojej działalności,
 • nie prowadzi certyfikacji innych jednostek certyfikujących w zakresie certyfikacji przez nie systemów zarządzania,
 • nie oferuje oraz nie świadczy usług konsultacyjnych w zakresie systemów zarządzania,
 • nie prowadzi auditów wewnętrznych dla swoich certyfikowanych klientów,
 • nie prowadzi certyfikacji systemu zarządzania, który był konsultowany lub poddawany auditom wewnętrznym, w przypadku gdy powiązania pomiędzy organizacją konsultującą a jednostką certyfikującą stanowią zagrożenie dla bezstronności procesu certyfikacji,
 • nie oferuje swoich usług w powiązaniu z organizacjami konsultującymi,
 • nie sugeruje oraz nie deklaruje, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza lub tańsza gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultującej,
 • nie wyznacza personelu do udziału w procesie certyfikacji danego klienta, jeżeli personel ten świadczył konsultacje
  u danego klienta. Po upływie dwóch lat od zakończenia konsultacji personel ten może być dopuszczony do danego procesu certyfikacji,
 • zobowiązuje się podjąć działania w reakcji na jakiekolwiek zagrożenia dla swojej bezstronności, wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji,
 • jej personel, zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny, oraz członkowie komitetów, zobligowany jest do działania w sposób bezstronny i nie powinien ulegać naciskom handlowym, finansowym lub innym, naruszającym bezstronność,
 • wymaga od swojego personelu, wewnętrznego i zewnętrznego, ujawnienia każdej sytuacji mogącej stanowić dla niegolub dla jednostki konflikt interesów.
 • DAS Polska zarządza konfliktami interesów poprzez identyfikowanie i poddawanie analizie potencjalnych możliwości konfliktów interesów. Analizy te oraz inne informacje niezbędne do wykazania bezstronności jednostki są udostępniane SN Registrars Ltd., która m.in. nadzoruje bezstronność działania DAS Polska
Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.