certyfikacja
systemów
zarządzania

Polityka etyki

DAS Polska deklaruje, że w podejmowanych działaniach i oferowanych usługach, kieruje się zasadą uczciwości i etycznego postępowania. Nie akceptujemy i stanowczo sprzeciwiamy się korupcji  i łapownictwu. Współpracownicy, kontrahenci, kadra zarządzająca i pracownicy oraz inne osoby działające w naszym imieniu nie biorą udziału w działaniach korupcyjnych.

ZASADY

Pracownicy, współpracownicy i kadra zarządzająca DAS Polska lub inne osoby, działające w imieniu i na rzecz DAS Polska:

  • nie będą żądać, proponować, przyjmować, wręczać bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej, osobistej lub innej lub obietnicy takiej korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania, w celu uzyskania niewłaściwej korzyści, nawiązania lub podtrzymania współpracy bądź uzyskania bardziej korzystnych jej warunków,
  • nie będą przyjmować żadnych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych, które nie byłyby uprawnione w toku normalnej działalności oraz w sposób jednoznaczny, będą odmawiać przyjęcia powyższych korzyści,
  • będą przestrzegać postawy i promować działania antykorupcyjne.


WSPÓŁPRACA

Nasza jednostka zachowuje szczególną ostrożność wchodząc w relacje gospodarcze z partnerami biznesowymi -między innymi klientami, pośrednikami, kooperantami czy dostawcami. Dlatego – współpraca z naszą jednostką opiera się na zasadzie uczciwości. Wiarygodny klient, który cieszy się dobrą opinią na rynku – stanowi dla nas bazę do dalszych rozmów. DAS Polska informuje wszystkich interesariuszy o przyjętych zasadach w zakresie przeciwdziałania korupcji, zaś w umowach o współpracy z DAS Polska na bieżąco wprowadza odpowiednie zapisy, dbając o transparentność współpracy z naszymi partnerami. DAS Polska prowadzi także system bezgotówkowych rozliczeń stosując przelewy bankowe.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Każdorazowo w przypadku podejrzenia lub wiedzy o jakichkolwiek nieprawidłowościach, fakt ten należy zgłosić bezpośredniemu przełożonemu lub poprzez anonimowy kanał:

  • wysłanie informacji drogą e-mail na adres biuro@daspolska.com.pl
  • wysłania listu pocztą tradycyjną DAS Polska ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
  • przedłożenia listu na portierni budynku ul. Wincentego Pola 16 z adnotacją 'DAS Polska’
Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.