Polityka Jakości

Jednostka certyfikująca DAS Certification Ltd. propaguje i sprzyja podnoszeniu wiedzy o odpowiedzialności względem środowiska naturalnego i pomaga ciągle doskonalić aspekty jakościowe i środowiskowe w przemyśle, handlu i w sferze spraw publicznych. Pragniemy osiągnąć nasze cele jako znacząca międzynarodowa akredytowana jednostka certyfikująca i uznajemy, że efektywne zarządzanie naszymi klientami, naszym personelem, naszym procesem certyfikacji i rezultatami naszej działalności stanowi racjonalną podstawę działalności. Będzie to stanowiło fundamentalną i integralną część naszej strategii działania.

Osiągniemy nasze cele poprzez:

 • oferowanie uczciwych i bezstronnych międzynarodowych usług certyfikacji zgodnie z wymaganiami ISO 17021 wszystkim, którzy zapragną z nich skorzystać,
 • praktykowanie godnych zaufania zasad certyfikacji dzięki kompetentnemu personelowi i przedstawicielom zagranicznym,
 • dostarczanie naszym klientom profesjonalnych usług mających na celu tworzenie wartości dodanej do ich działalności i spełnienie ich oczekiwań,
 • informowanie i szkolenie naszego personelu, aby audity przez niego przeprowadzane spełniały wymagania naszych klientów, jednostki nadzorującej oraz wyznaczonej normy,
 • rozwój wolnego przepływu informacji z organizacjami i opinią publiczną na temat usług certyfikacji, które oferujemy,
 • zapewnienie, że wszystkie realizowane przez nas usługi są regulowane na mocy aktualnych norm, wytycznych i stosownych regulacji,
 • zapewnienie, że wszelkie oferowane treści edukacyjne są optymalne i zapewniają skuteczne nabywanie wiedzy,
 • zapewnienie, że wytypowany do realizacji usług personel (Trener, Auditor) wykazuje odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i wiedzę z zakresu oferowanej usługi,
 • zapewnienie, że opracowane i używane materiały dydaktyczne są zawsze aktualne, wysokiej jakości i zapewniają optymalne przyswajanie wiedzy,
 • dbanie o personel i cenienie go,
 • ciągle doskonalenie usług, które oferujemy,
 • praktykowanie zasad uczciwej działalności w zarządzaniu jednostką certyfikującą i przynoszenie zysku udziałowcom,
 • przekazywanie niniejszej polityki naszemu personelowi, klientom i zainteresowanym stronom.
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się