Spory i odwołania

 • Jakiekolwiek spory wynikłe pomiędzy auditorem, auditowanym i innymi zainteresowanymi stronami mogą zostać rozstrzygnięte polubownie. W razie gdyby nie udało się rozstrzygnąć sporów polubownie, Organizacja może wnieść reklamację do Jednostki Certyfikującej:

  THE SENIOR EXECUTIVE
  DAS CERTIFICATION LTD
  1 WELLINGTON, CLOSE, HORNDEAN,
  HAMPSHIRE PO8 OUR UK

 • Wszelkie reklamacje związane z realizacją umowy o certyfikację, Organizacja składa w formie pisemnej bezpośrednio do DAS Certification Ltd. W razie gdy Organizacja nie zgadza się z decyzją DAS Certification Ltd. w kwestii swojej reklamacji, Organizacja może zwrócić się do Rady Nadzorczej jednostki certyfikującej w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

 • Wszystkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy stronami umowy o certyfikację, a nie mogłyby być rozwiązane przez wspólne porozumienie, będą kontynuowane na drodze sądowej.
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się