certyfikacja
systemów
zarządzania

Szkolenia z norm serii ISO: auditorskie, wymagania norm, oceny zgodności

System Zarządzania Jakością

Czas trwania szkolenia: 2 dni
To intensywne, trzydniowe szkolenie uczy interpretacji zasad oraz daje przykłady skutecznych rozwiązań w systemie zarządzania jakością zgodnym z serią norm ISO 9000 oraz wydania ISO 19011:2011. Prowadzącymi szkolenie są doświadczeni auditorzy posiadający wieloletnią praktykę w przeprowadzaniu auditów zewnętrznych. Dzięki temu słuchacze mają możliwość zapoznania się z obowiązującą dobrą praktyką audytowania, a także uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące procesu auditu (radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, komunikacja podczas auditu, etc.).
Czas trwania szkolenia: 2 dni
To dwudniowe szkolenie daje wiedzę niezbędną dla podniesienia efektywności auditów w organizacji. Uczestnicy poznają najnowsze techniki i praktyki auditowania w oparciu o wiedzę i doświadczenia naszych auditorów, z uwzględnieniem wymagań wydania normy ISO 19011:2011. Uczestnikom szkolenia zostaną zaprezentowane sposoby zarządzania planami auditów uwzględniając ważność procesów, status i wyniki poprzednich auditów oraz analizę danych. Zajęcia udoskonalą techniki prowadzenia auditów, oceniania i raportowania ich wyników oraz oceniania skuteczności działań korygujących w podejściu procesowym z uwzględnieniem rozwoju biznesu.
Czas trwania szkolenia: 2 dni
Dwudniowe warsztaty zostały stworzone w celu zapewnienia możliwości rozwoju, a także ugruntowania wiedzy i umiejętności potrzebnych Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością w nadzorowaniu i doskonaleniu systemu. Przedstawiają możliwości ewolucji i ciągłego zwiększania efektywności biznesowej organizacji w oparciu o narzędzia systemowe w ramach systemu zarządzania jakością.

System Zarządzania Środowiskowego

Czas trwania szkolenia: 2 dni
To dwudniowe szkolenie daje wiedzę niezbędną dla podniesienia efektywności auditów w organizacji. Auditorzy systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) stanowią ważną grupę zawodową w procesie utrzymywania systemów środowiskowych. Wymaga się od nich wysokiego poziomu kwalifikacji i kompetencji. Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom metod i praktyk rozwijających się w dziedzinie auditowania systemów zarządzania środowiskowego.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Systemy zarządzania, w tym zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), wymagają regularnego monitorowania i doskonalenia. W trakcie niniejszego szkolenia uczestnicy poznają najlepsze praktyki i techniki auditowania systemu zarządzania BHP. Uzyskana wiedza umożliwi efektywne prowadzenie auditów, w tym ich planowanie, raportowanie, nadzorowanie oraz podejmowanie działań korygujących.
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Grupa docelowa – osoby odpowiedzialne za tworzenie i utrzymanie systemu zarządzania w organizacji, Pracownicy Służb BHP, Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy, Przedstawiciele Związków Zawodowych oraz Społecznych Inspektorów Pracy, Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Szkolenie jest warsztatem, gdzie szereg ćwiczeń dotyczy identyfikowania procesów zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz zrozumienia pojęć zagrożenie i ryzyko. Szkolenie jest kierowane do wszystkich firm w tzw. łańcuchu powstawania żywności – uczestniczących w procesie „od pola do stołu”. Firmy, do których kierowane jest szkolenie to nie tylko producenci żywności, ale także firmy produkujące dodatki, firmy świadczące usługi dla sektora spożywczego.
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Szkolenie jest warsztatem gdzie szereg ćwiczeń dotyczy identyfikowania procesów zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz zrozumienia pojęć zagrożenie i ryzyko. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za system zarządzania bezpieczeństwem żywności posiadających wiedzę z zakresu systemu HACCP.

System Oceny Zgodności

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstw, głównie producentów i dystrybutorów, specjalistów technicznych, specjalistów ds. jakości i bhp, pracowników działów projektowych i technologicznych. Podczas dyskusji, uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość konsultacji własnych doświadczeń w zakresie stosowania i wdrażania oznaczenia CE w własnym przedsiębiorstwie. Szkolenie ma formułę warsztatów.
Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.