certyfikacja
systemów
zarządzania

Szkolenie – „Audytor Wewnętrzny SZJ wg ISO 9001:2015” – szkolenie on-line

Termin: 21-22 kwietnia 2022 r., godz. 8:00 – 16:00

O szkoleniu:

Szkolenie przygotowuje uczestników do pełnienia roli Audytora Wewnętrznego SZJ. Ponadto, pozwala zdobyć wiedzę z zakresu praktycznych umiejętności audytowania, w tym szczegółowego zapoznania się z wymaganiami normy i jej interpretacji, zasad planowania, przeprowadzania oraz dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu normy PN-EN ISO 9001:2015. Zapozna się z procesami w systemie zarządzania, zrozumie istotę i cel przeprowadzania audytów, pozna rodzaje audytów, zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, dokumentowania oraz efektywnego przeprowadzania audytów, uzyska certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015.

Program:

 • Przegląd wymagań normy ISO 9001:2015;
 • Zastosowanie zasad auditu oraz wypełniania obowiązków auditora;
 • Planowanie przebiegu auditu;
 • Prowadzenie spotkań otwierających i zamykających;
 • Przeprowadzanie auditu procesu, próbkowania oraz budowy pytań;
 • Przygotowanie ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów;
 • Dokumentowanie niezgodności ujawnionych podczas auditu;
 • Prawidłowe pisanie raportów z auditu;
 • Ocena proponowanych i zrealizowanych działań korygujących;
 • Egzamin końcowy


Informacje ogólne:

 • Szkolenie on-line (Microsoft Teams)
 • Koszt uczestnictwa: 1000* netto od osoby +23% VAT (udział 1 osoby w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat wydany na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu końcowego)
  *powyżej 2 osób z jednej organizacji koszt wyniesie 900 zł netto od osoby
 • Płatność przelewem po szkoleniu (7 dni od dnia wystawienia faktury)

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 534 240 100.

Dane do faktury:
Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.