certyfikacja
systemów
zarządzania

Kategoria: System Oceny Zgodności

Temat szkolenia: Odpowiedzialność za wyrób oraz system oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia – oznaczenie CE

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstw, głównie producentów i dystrybutorów, specjalistów technicznych, specjalistów ds. jakości i bhp, pracowników działów projektowych i technologicznych. Podczas dyskusji, uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość konsultacji własnych doświadczeń w zakresie stosowania i wdrażania oznaczenia CE w własnym przedsiębiorstwie. Szkolenie ma formułę warsztatów.

Korzyści z uczestnictwa

W trakcie szkolenia zapoznają się Państwo z zasadami oceny zgodności wyrobów dostosowanymi do wymagań Unii Europejskiej, polskimi aktami prawnymi w ww. obszarze, wiedzą na temat źródeł dostępu do aktów prawnych dotyczących dyrektyw „nowego podejścia”, zasadami dokumentowania zgodności i odpowiedzialności za wyroby oraz praktyczną informacją na temat procedur wdrażania oznakowania CE.

Program szkolenia

 • Krajowe przepisy dot. oceny zgodności wyrobów:
  • Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu,
  • Ustawa o systemie oceny zgodności,
  • system oceny zgodności,
  • zasadnicze i szczegółowe wymagania dla wyrobów,
  • rola jednostek notyfikowanych,
  • normy zharmonizowane / domniemanie zgodności,
  • nadzór rynku.
 • Obowiązki i odpowiedzialność producenta, importera i dystrybutora.
 • Co to jest CE – podstawowe definicje.
 • Nowe i globalne podejście:
  • Moduły oceny zgodności.
 • Dyrektywy nowego podejścia na przykładzie dyrektywy LVD i maszynowej:
  • Definicje i ich interpretacja,
  • schemat przebiegu oceny zgodności,
  • wymagania zasadnicze,
  • przykłady doboru norm zharmonizowanych,
  • wymagana dokumentacja i oznaczenie wyrobu,
  • zakładowa kontrola produkcji i wymagane zapisy.

Kolejne kroki

Szkolenia otwarte prowadzimy w województwie śląskim i mazowieckim. Szkolenia dedykowane prowadzimy na terenie całej Polski.W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o kontakt za pomocą formularza: Zapytanie o szkolenia i/lub kontakt telefoniczny lub mailowy.

LinkedIn
Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.