certyfikacja
systemów
zarządzania

Kategoria: System Zarządzanai Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Temat szkolenia: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001

Systemy zarządzania, w tym zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), wymagają regularnego monitorowania i doskonalenia. W trakcie niniejszego szkolenia uczestnicy poznają najlepsze praktyki i techniki auditowania systemu zarządzania BHP. Uzyskana wiedza umożliwi efektywne prowadzenie auditów, w tym ich planowanie, raportowanie, nadzorowanie oraz podejmowanie działań korygujących.

Grupa docelowa

 • kandydaci na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania BHP,
 • specjaliści ds. BHP,
 • osoby odpowiadające za zarządzanie programem auditów zgodnie z wymaganiami PN-N 18001/OHSAS 18001,
 • osoby, które chcą rozszerzyć swoje umiejętności auditorskie.

Korzyści z uczestnictwa

 • Przygotowanie do prowadzenia auditów systemów zarządzania BHP, w tym: badania skuteczności systemu, poprawy efektywności zarządzania ryzykiem, identyfikacji potencjalnych zagrożeń – źródeł wypadków i strat.
 • Możliwość wymiany doświadczeń, skutkująca przeniesieniem najlepszych praktyk do swojej organizacji.
 • Inspiracja do kreowania i implementowania rozwiązań wpływających na wzrost „kultury pracy”: poprawa jakości i wydajności w przyjaznym środowisku zawodowym.

Program szkolenia

 • odpowiedzialność, kwalifikacje, profil osobowościowy, wiedza i umiejętności auditora,
 • identyfikacja wymagań prawnych i innych oraz ich wykorzystanie w działaniach auditora,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • ocena ryzyka – zasady i podejście,
 • prowadzenie auditu: planowanie, wykonanie, opracowanie wyników, przedstawienie niezgodności,
 • działania poauditowe.

Ocena uczestników:

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem. Uczestnicy, którzy zostaną pozytywnie ocenieni, otrzymają certyfikat ukończenia kursu auditora wewnętrznego.

Wymagania wstępne

Szkolenie nie jest poświęcone szczegółowej analizie wymagań normy OHSAS 18001:2007 stąd, uczestnicy powinni posiadać doświadczenie w stosowaniu tej normy nabyte w trakcie pracy lub w wyniku odbytego wcześniej kursu „Norma OHSAS 18001”.

Kolejne kroki

Szkolenia otwarte prowadzimy w województwie śląskim i mazowieckim. Szkolenia dedykowane prowadzimy na terenie całej Polski.W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o kontakt za pomocą formularza: Zapytanie o szkolenia i/lub kontakt telefoniczny lub mailowy.

LinkedIn
Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.