certyfikacja
systemów
zarządzania

Kategoria: System Zarządzanai Bezpieczeńswtem Żywności

Temat szkolenia: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2018

Szkolenie jest kierowane do osób, których zadaniem jest weryfikacja skuteczności posiadanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, jak również do osób pragnących rozwijać swoją wiedzę w kierunku zarządzania obszarem kontroli procesów i wyrobów ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa.

Grupa docelowa

 • Personel odpowiedzialny za wewnętrzne auditowanie systemu HACCP,
 • Nowe osoby, które chcą uzyskać stopień auditora wewnętrznego w Organizacji.

Korzyści z uczestnictwa

Na zakończenie kursu uczestnicy będą potrafili:

 • Skutecznie przeprowadzić audit wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP wg ISO 22000,
 • Ocenić funkcjonowanie systemu i zidentyfikować niezgodności i możliwości doskonalenia,
 • Sporządzić raport i zaproponować działania korygujące.

Program szkolenia

 • Rola audytorów w firmie spożywczej – wymagania ISO 22000:2005 i prawa EU.
 • Planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami.
 • Audit a inspekcja – skuteczne wykorzystanie różnych metod weryfikacji.
 • Ocena świadomości pracowników – kluczowego elementu systemu HACCP.
 • Weryfikacja skuteczności zastosowanych działań programów wstępnych, operacyjnych programów wstępnych i planów HACCP.
 • Identyfikacja / identyfikowalność elementy wspierające system – jak audytować ten element systemu.
 • Niezgodności, analiza przyczyn, działania korekcyjne i korygujące, weryfikacja skuteczności wdrożenia działań.
 • Analiza wyników audytów i formułowanie danych do przeglądu systemu przez zespół HACCP, wniosków dla zarządu firmy i podstawy do planowania kolejnych audytów wewnętrznych.

Szkolenie składa się z wykładów oraz ćwiczeń, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami prowadzenia auditów.

Ocena uczestników

Ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zaliczenie sprawdzianu pisemnego. Uczestnicy, którzy zostaną pozytywnie ocenieni otrzymają certyfikat ukończenia kursu auditora wewnętrznego systemu HACCP wg ISO 22000.

Wymagania wstępne

Szkolenie nie jest poświęcone szczegółowej analizie wymagań normy ISO 22000:2006 stąd, uczestnicy powinni posiadać doświadczenie w stosowaniu tej normy nabyte w trakcie pracy lub w wyniku odbytego wcześniej kursu „Norma ISO 22000”.

Kolejne kroki

Szkolenia otwarte prowadzimy w województwie śląskim i mazowieckim. Szkolenia dedykowane prowadzimy na terenie całej Polski.W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o kontakt za pomocą formularza: Zapytanie o szkolenia i/lub kontakt telefoniczny lub mailowy.

LinkedIn
Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.