certyfikacja
systemów
zarządzania

Kategoria: Systemy Zarządzania Jakością

Temat szkolenia: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

To intensywne, dwudniowe szkolenie uczy interpretacji zasad oraz daje przykłady skutecznych rozwiązań w systemie zarządzania jakością zgodnym z serią norm ISO 9000 oraz wydania ISO 19011:2011. Prowadzącymi szkolenie są doświadczeni auditorzy posiadający wieloletnią praktykę w przeprowadzaniu auditów zewnętrznych. Dzięki temu słuchacze mają możliwość zapoznania się z obowiązującą dobrą praktyką audytowania, a także uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące procesu auditu (radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, komunikacja podczas auditu, etc.).

Grupa docelowa

Szkolenie “Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością” skierowane jest do osób zajmujących się jakością, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu stosowania ISO 9001 oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością w swojej firmie:

 • Fachowcy posiadający wiedzę z zakresu systemu zarządzania jakością ISO 9001,
 • Osoby interesujące się prowadzeniem auditów wewnętrznych i auditów u poddostawców,
 • Pełnomocnicy SZJ ISO 9001,
 • Auditorzy wewnętrzni,
 • Menadżerowie,
 • Konsultanci.

Korzyści z uczestnictwa

 • Kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji: badania skuteczności i doskonalenia systemu zarządzania, identyfikacji luk w procesach, weryfikacji mierników procesów dla realizacji celów biznesowych.
 • Inspiruje do kreowania i implementowania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.

Program szkolenia

 • Zastosowanie zasad auditu oraz wypełniania obowiązków auditora,
 • Planowanie przebiegu auditu,
 • Prowadzenie spotkań otwierających i zamykających,
 • Przeprowadzanie auditu procesu, próbkowania oraz budowy pytań,
 • Przygotowanie ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów,
 • Dokumentowanie niezgodności ujawnionych podczas auditu,
 • Prawidłowe pisanie raportów z auditu,
 • Ocena proponowanych i zrealizowanych działań korygujących.

Szkolenie składa się z wykładów oraz ćwiczeń, w trakcie których, uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami prowadzenia auditów przy zastosowaniu procesowego podejścia.

Ocena uczestników

Ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zaliczenie sprawdzianu pisemnego.
Uczestnicy, którzy zostaną pozytywnie ocenieni otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia auditora wewnętrznego.

Wymagania wstępne

Szkolenie nie jest poświęcone szczegółowej analizie wymagań normy ISO 9001:2015 stąd, uczestnicy powinni posiadać doświadczenie w stosowaniu tej normy nabyte w trakcie pracy lub w wyniku odbytego wcześniej kursu „Norma ISO 9001”.

Kolejne kroki

Szkolenia otwarte prowadzimy w województwie śląskim i mazowieckim. Szkolenia dedykowane prowadzimy na terenie całej Polski.W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o kontakt za pomocą formularza: Zapytanie o szkolenia i/lub kontakt telefoniczny lub mailowy.

LinkedIn
Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.