certyfikacja
systemów
zarządzania

Kategoria: Modelowanie i optymalizacja procesów produkcji i usług - metodyka rozwiązań, zasady działania, dostepne narzędzia

Temat szkolenia: Cykl DEMINGA – grupowe rozwiązywanie problemów PDCA

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Praktyczne poznanie etapów postępowania z problemami, zgodnie z cyklem PDCA, zaznajomienie się z narzędziami Problem Solving,  wzrost kompetencji w zakresie pracy zespołowej oraz pobudzenie indywidualnej kreatywności.

Metody szkolenia:

 • mini wykłady w atrakcyjnej formie prezentacji, ilustrowane licznymi przykładami
  z firm produkcyjnych i usługowych
 • ćwiczenia w grupach, interaktywna wymiana doświadczeń
 • praktyczne wskazówki Eksperta i możliwość indywidualnej konsultacji po szkoleniu.

Program szkolenia:

 1. „Gemba walk” czyli spacer do  rzeczywistego miejsca tworzenia wartości dodanej
  i prowadzenie obserwacji jako podstawowa praktyka dobrego menadżera.
 2. Identyfikacja, definiowanie problemu, dobór składu zespołu problemowego.
 3. Metodologia rozwiązywania problemów wg  schematu PDCA:
  Planuj-Zastosuj-Monitoruj/Kontroluj-Wdróż.
 4. Narzędzia do rozwiązywania  problemów:
  • 5W2H (bazowanie na faktach; arkusze zbierania danych, histogramy); stratyfikacja
  • 5 x Dlaczego?
  • Diagram Przyczynowo- Skutkowy (Diagram Ishikawy)
  • Diagram Pareto Lorenza
  • Burza Mózgów (Philips 623)
 5. Wybór rozwiązań do wdrożenia i tworzenia planu działań.
  Dokumentacja pracy zespołu. Monitorowanie wyników.
LinkedIn
Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.