certyfikacja
systemów
zarządzania

Kategoria: Systemy Zarządzania Środowiskowego

Temat szkolenia: Warsztaty doskonalące auditorów wewnętrznych wg ISO 14001:2015

To dwudniowe szkolenie daje wiedzę niezbędną dla podniesienia efektywności auditów w organizacji. Auditorzy systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) stanowią ważną grupę zawodową w procesie utrzymywania systemów środowiskowych. Wymaga się od nich wysokiego poziomu kwalifikacji i kompetencji. Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom metod i praktyk rozwijających się w dziedzinie auditowania systemów zarządzania środowiskowego.

Grupa docelowa

 • Osoby chcące doskonalić techniki auditowania systemów zarządzania środowiskowego,
 • Pełnomocnicy SZŚ dążący do zwiększenia umiejętności zarządzania zespołem auditorów oraz do zaktualizowania wiedzy o systemach i o podejściu jednostek certyfikujących do procesu auditowania,
 • Konsultanci, którzy pomagają we wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego w organizacjach.

Korzyści z uczestnictwa

 • poznanie metod i technik, które pozwolą na skuteczniejsze auditowanie SZŚ i umożliwią kierownictwu podejmowanie trafnych decyzji na podstawie informacji uzyskanych z auditów,
 • ćwiczenie i doskonalenie umiejętności analitycznego myślenia, które jest atutem w czasach wysokiej konkurencji,
 • zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podejścia, zasad, prawodawstwa i strategii auditorów zewnętrznych, co jest pomocne dla organizacji wdrażających systemy zarządzania środowiskowego w przygotowaniu się do auditu certyfikującego,
 • zwiększenie kompetencji auditorów.

Program szkolenia

 • Omówienie wymagań normy ISO 14001:2015 oraz ISO 19011:2011 z punktu widzenia auditora,
 • ocena wpływów środowiskowych,
 • prawodawstwo środowiskowe – rola auditora wewnętrznego,
 • proces auditu – specyfika auditu systemu zarządzania środowiskowego,
 • opracowanie sprawozdania z auditu w sposób przydatny dla kierownictwa.

Szkolenie składa się z praktycznych ćwiczeń uzupełnianych niezbędną dawką teorii. Praktycy z wieloletnim doświadczeniem auditorskim będą zapoznawać uczestników z najlepszymi technikami prowadzenia auditów przy zastosowaniu podejścia procesowego i zarządzania poprzez cele.

Ocena uczestników

 • Ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • Zaliczenie sprawdzianu pisemnego,
 • Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany będzie certyfikat ukończenia warsztatów doskonalących auditorów według IS0 14001.
Kolejne kroki

Szkolenia otwarte prowadzimy w województwie śląskim i mazowieckim. Szkolenia dedykowane prowadzimy na terenie całej Polski.W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o kontakt za pomocą formularza: Zapytanie o szkolenia i/lub kontakt telefoniczny lub mailowy.

LinkedIn
Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.