certyfikacja
systemów
zarządzania

Kategoria: Systemy Zarządzania Jakością

Temat szkolenia: Warsztaty doskonalące auditorów wewnętrznych wg ISO 9001:2015

To dwudniowe szkolenie daje wiedzę niezbędną dla podniesienia efektywności auditów w organizacji. Uczestnicy poznają najnowsze techniki i praktyki auditowania w oparciu o wiedzę i doświadczenia naszych auditorów, z uwzględnieniem wymagań wydania normy ISO 19011:2011. Uczestnikom szkolenia zostaną zaprezentowane sposoby zarządzania planami auditów uwzględniając ważność procesów, status i wyniki poprzednich auditów oraz analizę danych. Zajęcia udoskonalą techniki prowadzenia auditów, oceniania i raportowania ich wyników oraz oceniania skuteczności działań korygujących w podejściu procesowym z uwzględnieniem rozwoju biznesu.

Grupa docelowa

 • Auditorzy realizujący audity pierwszej i drugiej strony,
 • Personel odpowiedzialny za zarządzanie planem auditów,
 • Osoby chcące doskonalić techniki auditowania w podejściu biznesowym,
 • Ubiegający się o certyfikat Auditora Wiodącego IRCA.

Korzyści z uczestnictwa

 • Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji: badania skuteczności i doskonalenia systemu zarządzania, identyfikacji luk w procesach, weryfikacji mierników procesów dla realizacji celów biznesowych.
 • Inspiruje do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.

Program szkolenia

 • Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 oraz ISO 19011:2011 z punktu widzenia auditora,
 • Odbiurokratyzowane podejście do procesu auditu; podejście proste i praktyczne,
 • Efektywne planowanie i przygotowanie auditu, przygotowanie listy kontrolnej, prowadzenie auditu,
 • Opracowanie sprawozdania z auditu w sposób przydatny dla kierownictwa,
 • Przedstawianie niezgodności,
 • Działania poauditowe.

Szkolenie składa się z praktycznych ćwiczeń uzupełnianych niezbędną dawką teorii. Praktycy z wieloletnim doświadczeniem auditorskim będą zapoznawać uczestników z najlepszymi technikami prowadzenia auditów przy zastosowaniu podejścia procesowego i zarządzania poprzez cele.

Ocena uczestników

 • Ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • Zaliczenie sprawdzianu pisemnego,
 • Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany będzie certyfikat ukończenia warsztatów doskonalących auditorów według IS0 9001.

Kolejne kroki

Szkolenia otwarte prowadzimy w województwie śląskim i mazowieckim. Szkolenia dedykowane prowadzimy na terenie całej Polski.W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o kontakt za pomocą formularza: Zapytanie o szkolenia i/lub kontakt telefoniczny lub mailowy.

LinkedIn
Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.