certyfikacja
systemów
zarządzania

Aktualności

Ważność Certyfikatów SNR

SN Registrs Holdings Ltd. zwana dalej SNR oferująca akredytowane certyfikaty dla systemów zarządzania, jest zobowiązana do przestrzegania wymogów UKAS w zakresie polityki technicznej -TPS 62, która określa obowiązki jednostki certyfikującej w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak pandemie.

TPS 62 opiera się na dokumencie IAF ID 3 Zarządzanie nadzwyczajnymi wydarzeniami lub okolicznościami wpływającymi na jednostki akredytujące, jednostki certyfikujące i Certyfikowane Organizacje. Jednostka certyfikująca powinna wziąć pod uwagę TPS 62 przy podejmowaniu decyzji
w sprawie strategii utrzymania certyfikacji w obszarach, do których nie można uzyskać dostępu.

Certyfikat systemu zarządzania jest ważny przez okres 3 lat licząc od daty wydania.  

W celu uniknięcia utraty ciągłości certyfikacji, oczekuje się, że decyzja o ponownej certyfikacji zostanie podjęta przed wygaśnięciem certyfikatu, a audyt recertyfikujący zakończy się w planowanym terminie.

W związku z epidemią koronawirusa mogą pojawić się sytuacje, kiedy zakończenie audytów ponownej certyfikacji na miejscu lub zdalnie będzie niemożliwe.

IAF ID3 pozwala na przedłużenie certyfikacji o okres 6 miesięcy od daty wygaśnięcia pod warunkiem zebrania odpowiednich dowodów, potwierdzających skuteczność certyfikowanego systemu zarządzania. Jeżeli w tym czasie audyt na miejscu nie może być przeprowadzony, SNR rozważy możliwość i skuteczność przeprowadzenia audytu zdalnego.

Biorąc pod uwagę bezprecedensowy charakter epidemii koronawirusa oraz związane z nim ograniczenia dotyczące podróży, oraz kontaktów społecznych, okres 6 miesięcy może być niewystarczający do zakończenia audytów ponownej certyfikacji  W takiej sytuacji, SNR dopuszcza, aby decyzja ponownej certyfikacji została podjęta w ciągu 3 miesięcy od zniesienia ograniczeń, takich jak np. podróży, które uniemożliwiły przeprowadzenie audytu. Jeśli jednak ten termin przekroczy 12 miesięcy od daty wygaśnięcia certyfikatu, wówczas certyfikat powinien zostać wycofany i wymagany będzie audyt pierwszej certyfikacji.

Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.