certyfikacja
systemów
zarządzania

Aktualności

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas oceny SNR, podczas epidemii COVID-19

SN Registrars Holdings Ltd. zwaną dalej SNR wdrożyła wszelkie środki niezbędne do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników i zespołu audytorów, jak również personelu klienta, którego certyfikuje.
W związku z tym, postępuje zgodnie z zaleceniami rządu kraju, w którym audyt ma zostać przeprowadzony dotyczącymi ograniczeń podróży i kontaktów społecznych, czy to dystansu społecznego, samoizolacja, lub całkowitego zamknięcia.

W przypadku, gdy wprowadzone restrykcje ograniczają lub zabraniają przeprowadzania audytu na miejscu, SNR zastosuje alternatywne mechanizmy zapewniające utrzymanie technicznej ważności usług, które certyfikuje. Osiąga się to za pomocą technologii (ICT) umożliwiających prowadzenie audytu zdalnie, takich jak spotkania telefoniczne lub internetowe (np. Skype, Microsoft Teams, Zoom itp.), zdalny (elektroniczny) dostęp do systemów zarządzania klienta, zdalny przegląd zapisów przesłanych elektronicznie, itp. Więcej informacji na temat audytów zdalnych można znaleźć na stronie Das Polska: audyt zdalny.

Wdrożenie technik ICT skupi się na zasadniczych elementach zapewniających utrzymanie zaufania do działań certyfikacyjnych, a SNR będzie nadal monitorować wszelkie niezbędne dalsze działania po zniesieniu wszelkich ograniczeń w podróżowaniu. Głównym celem wykorzystania audytu zdalnego w tych okolicznościach jest uzyskanie przez zespół audytorów SNR wystarczających dowodów, aby utrzymać certyfikację.

Uznaje się, że zdolność SNR do wspierania audytu zdalnego będzie się różnić w zależności od możliwości klienta do zdalnego udostępniania informacji i/lub uczestniczenia w audycie zdalnym.  Zdolność klienta do wspierania audytu zdalnego zostanie ustalona, gdy zespół audytorów SNR opracuje plan audytu.

Zaleca się, aby aplikacje do obsługi konferencji internetowych między SNR a klientem były testowane przed rozpoczęciem audytu, co pozwoli upewnić się, że obie strony mogą z powodzeniem korzystać z wybranej platformy / aplikacji.

SNR będzie priorytetowo traktować audyty w celu wspierania działań w zakresie nadzoru i recertyfikacji, aby umożliwić utrzymanie istniejącej certyfikacji.

Wnioski o rozszerzenie zakresu i audyty pierwszej certyfikacji będą w miarę możliwości rozpatrywane z wykorzystaniem technik audytu zdalnego, tam, gdzie jest to możliwe. Należy jednak uwzględnić, , że zakończenie wszystkich aspektów audytu zdalnego może być niemożliwe, co spowoduje opóźnienie przyznania certyfikacji.

SNR przekaże biurom lokalnym i audytorom wymagania dotyczące zarządzania przeprowadzania audytów zdalnych i na miejscu w trakcie pandemii za pośrednictwem notatek informacyjnych, w tym oceny ryzyka, wytycznych dla audytorów i wymogów sprawozdawczych.

Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.